SKIL Триъгълна пореста част, триъгълен връх 93 мм (от ъгъл до ъгъл)