SKIL Направляваща релса

  • Направляващата релса на SKIL ви помага най-добре при правенето на точни 90 °, както и 45 ° разрези
  • За оптимални резултати просто поставете направляващата шина на моливната линия и плъзнете триона SKIL по шината
  • Идеално прави и точни срезове с максимално отклонение от 1 mm на метър