SKIL Masters 3900 MA Шмиргел

  • 370 W индукционен мотор и 200 мм шлайфдискове за различни приложения
  • Контролирана работа благодарение на плавния пуск
  • Изцяло метални предпазители и корпус