SKIL Masters 2055 MA Пистолет за силикон

  • Регулирането на скоростта позволява точен поток на силикона за всяка работа.
  • Автоматично освобождаване на налягането, за да не се похабява материал.
  • Автоматичната защита от претоварване спира двигателя веднага щом се използва втвърден уплътнителен материал
Skil Masters