SKIL Masters 1790 MA Перфоратор

  • Ефективен пневматичен SDS механизъм
  • Средно тежък комбиниран перфоратор
  • Система за намаляване на вибрациите
Skil Masters