SKIL 5751 AF Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Изключително компактен и удобен дизайн
  • Защитен прекъсвач за предотвратяване на случайно включване