SKIL 5751 AC Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Защитен прекъсвач за предотвратяване на случайно включване
  • Указател на линията на среза за точно рязане по отбелязана линия под ъгъл 90° и 45°