SKIL 5751 AB Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Точно и удобно регулиране на дълбочината и наклона на среза
  • Вградено отделение за съхранение на ключове