SKIL 5751 AA Циркуляр

  • Защитен прекъсвач за предотвратяване на случайно включване
  • Указател на линията на среза за точно рязане по отбелязана линия под ъгъл 90° и 45°
  • Прахоуловител. Смукателният отвор позволява директно включване към повечето стандартни битови прахосмукачки