SKIL 5750 AD Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Конструкция на сачмени лагери
  • Устройство за всмукване на праха. Адаптерът за прахоулавяне е подходящ за повечето стандартни домакински прахосмукачки или торбички за прах (опция: принадлежност на SKIL 2610387402)