SKIL 5750 AB Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Устройство за всмукване на праха. Адаптерът за прахоулавяне е подходящ за повечето стандартни домакински прахосмукачки или торбички за прах (опция: принадлежност на SKIL 2610387402)
  • Лостче за повдигане на долния предпазител за вътрешни прорези