SKIL 5740 AA Циркуляр

  • Циркулярът е най-бързият и най-лесният начин за точно рязане по права линия във всички видове дърво
  • Лесни за отчитане скали за дълбочината, основата и наклона
  • Вградено отделение за съхранение на ключове