SKIL 4465 E1 Прободен трион

  • Hай-универсалният сред трионите. Може да се използва както за праволинейни срезове, така и за срезове по дъга в различни материали
  • При използване на системата AUTOSCROLLER режещият нож може да се обръща на 360° около оста cи; режещият нож се насочва в посоката на придвижване на инструмента: не се налага обръщане на самия инструме
  • Двигател с мощност 500 Вт за рязане на дълбочина до 80 мм