SKIL 4375 V1 Прободен трион

  • Hай-универсалният сред трионите. Може да се използва както за праволинейни срезове, така и за срезове по дъга в различни материали
  • Възможност за монтиране на допълнително приспособление за успоредно и кръгово водене (допълнително приспособление каталожен № SKIL 2610094500)
  • С автоматичното издухване линията на среза остава чиста и се следи лесно