SKIL 4375 F1 Прободен трион

  • Hай-универсалният сред трионите. Може да се използва както за праволинейни срезове, така и за срезове по дъга в различни материали
  • С автоматичното издухване линията на среза остава чиста и се следи лесно
  • Водеща ролка, която поддържа триончето за по-точно рязане и по-дълъг срок на използване