SKIL 2800 AA Акумулаторна помпа

  • Свръхбърза високодебитна помпа с акумулаторно захранване
  • Бързо и лесно надуване и спадане на дюшеци, басейни, лодки и др.
  • Приспособления с разни размери и свръхдълъг гъвкав маркуч за всякакви операции