SKIL 1565 AD Електрическо ренде

  • Голямото копче за настройка на дълбочината служи също и като допълнителна предна дръжка за оптимален контрол
  • Опция: възможна е безпрахова работа с прахосмукачка или торбичка за прах
  • Индикаторът „включено“ показва, че инструментът е готов за употреба