SKIL 0950 AA XBench

  • 2 опорни рамена за поддържане на детайла
  • Система за плъзгане и заключване за много бързо закрепване
  • Алуминиева канална система за закрепване с универсални възможности за закрепване: 4 блока за закрепване върху плота и 4 стеги