SKIL 0735 AA Тример

  • „Tap&Go“ зареждане с корда за лесно подаване на допълнителна корда при работа
  • Ограничителят на кабела предотвратява повреда на кабела или инструмента
  • Голям превключвател вкл./изкл. за оптимално удобство