SKIL 0732 AA Тример

  • Голям превключвател вкл./изкл. за оптимално удобство
  • Включеният модул „Easy Storage“ (лесно съхранение) може да се разшири до практичната система за съхранение с шини за закачване на Вашите градински продукти SKIL
  • Ограничителят на кабела предотвратява повреда на кабела или инструмента