SKIL 0700 AA Електрическа четка за събиране на трева (Weedbuster)

  • Лесна работа: без повече болки в коленете или гърба
  • Благоприятно за околната среда решение: без пестициди
  • SKIL изключителна „EASY STORAGE“ (ЛЕСНО СЪХРАНЕНИЕ) конструкция на ръкохватката за удобно закачване на инструмента за съхранение на шина SKIL