SKIL 0592 AA Нивелир

  • Мултифункционален (хоризонтален, вертикален и под 45°)
  • Олекотена алуминиева конструкция
  • V-профил на канала за: - нарастваща издържливост - лесна работа на извити повърхности (тръби, тръбопроводи)