SKIL 0580 AA Дигитален ъгломер

  • Хоризонтално и вертикално нивелиране
  • Индикатор за изтощена батерия
  • Функция на автоматично изключване, ако не се използва 5 минути