SKIL 0570 AC Лазерен ротационен автонивелир

  • За всички работи по хоризонтално (автонивелиране) и вертикално (360°) нивелиране
  • Нивелира автоматично хоризонтално (автонивелиране)
  • Лесно ръчно вертикално нивелиране само с един бутон