SKIL 0560 AC Ротационен лазер

  • За всички работи по хоризонтално и вертикално нивелиране
  • Функция посочване и функция завъртане
  • 6 положения на скоростта винаги точната скорост за съответната работа