SKIL 0551 AB Детектор

  • Открива различни материали: открива железни и нежелезни метали и проводници под напрежение
  • Дисплей за локализиране на предмети и лесно отчитане
  • Винаги активен режим за откриване на проводници под напрежение за максимална безопасност при работа