SKIL 0550 AA Детектор

  • Мулти-откриване: открива черни и цветни метали, проводници под напрежение и дървени конструкции
  • Голям подробен течнокристален дисплей за лесно и точно показание
  • Винаги активен режим за откриване на проводници под напрежение за максимална безопасност при работа