SKIL 0525 AA Цифрова измервателна рулетка

  • Голям подробен течнокристален дисплей за лесно показание
  • Възможно е вътрешно и външно (включващо дължината на уреда) измерване
  • Измерва размери в метри