SKIL 0516 AD Лазерен нивелир

  • Висока функционалност благодарение на режим автоматично нивелиране и режим наклон
  • Един инструмент за всички работи с нивелиране благодарение на 1 хоризонтална и 2 вертикални линии
  • Втора вертикална линия за лесно определяне на ъгли от 90°