SKIL 0515 AC Лазерен автонивелир

  • Многофункционален кръстосан лазерен нивелир с неограничено приложение
  • Нивелира автоматично (автонивелиране). Не е необходимо ръчно нивелиране
  • Проектира хоризонтални, вертикални, кръстосани лазерни линии. Работи в ъглите и дори под ъгъл!