SKIL 0510 AB Лазерен автонивелир

  • Многофункционален кръстосан лазерен нивелир с неограничено приложение
  • Проектира хоризонтални, вертикални и кръстосани лазерни линии. Работи и в ъглите
  • Нивелира автоматично (автонивелиране). Не е необходимо ръчно нивелиране