Машини за полиране

Машини за полиране

  1. SKIL Masters 9955 MA Машина за полиране
    • 1300 W
    • Подложен тампон Ø 180 и 125 мм
    • Предварително избрана променлива скорост