Прободен трион

  1. За какво служи орбиталната настройка на прободните триони?

    Ако прободният трион има орбитална настройка, това кара ножът да извършва кръгово движение, което ви улеснява да режете по-бързо по права линия. По-силно изразеното орбитално действие води до по-бързо рязане. Колкото по-слабо изразено орбитално действие използвате, толкова по-точно режете.