Шлайфове

 1. Какъв вид шлайф за каква операция ми е нужен?

 2. = Степен на отнемане
  = Шлайфане на големи повърхности
  = Шлайфане на ъгли и ръбове
  = Шлайфане на заоблени повърхности
  = Шлайфане на труднодостъпни места
 3. 1) Ексцентършлайф

  Шлайфмашина за фина обработка с правоъгълна шлайфаща повърхност. Подходяща за фина обработка на големи повърхности, така че тази шлайфмашина е правилния избор, ако не трябва да махнете всички слоеве боя или лак.
 4. 2) Делташлайф

  Шлайфмашина за фина обработка с малка триъгълна шлайфаща повърхност. Идеална за фина обработка на ъгли и ръбове.
 5. 3) Мултишлайф

  Шлайфмашина за фина обработка с шлайфаща повърхност с форма на ютия. Подходяща както за големи повърхности, така и на ъгли. Някои мултишлайфи могат да бъдат разширявани с допълнителни приспособления, така че може да ги използвате за шлайфане на профили и други труднодостъпни места.
 6. 4) Ексцентършлайф

  Шлайфмашина за фина обработка с кръгла шлайфаща повърхност. Подходяща както за фина обработка, така и за бързо отнемане на материал от големи повърхности. Особено предимство на тези шлайфмашини е способността им за шлайфане на заоблени повърхности.
 7. 5) Лентов шлайф

  Шлайфмашина за бързо отнемане на материал, особено за пълно премахване на слоеве боя и лак.