Електрическо ренде

  1. How can you stop the blades from getting blunt too quickly?

    Повечето режещи ножове са реверсивни и могат да се използват и от двете страни, но явно е добре да се погрижите ножовете да останат остри колкото е възможно по-дълго.
  2. Важно е да се отстранят всички винтове, гвоздеи и други предмети от заготовката, преди да започнете. Не само по съображения за безопасност, но също и за да се избегне повреда на ножовете. Преди да започнете, се уверете, че нищо не препятства ножовете по пътя на рендосване, и отстранявайте всички трески, захванати в инструмента.
  3. Съветваме ви също да изчакате, докато ножовете са спрели напълно, преди да свалите електрическото ренде. Въртящите се ножове могат да се зацепят за повърхността, което не само затруднява управлението на рендето, но може и да повреди ножовете и заготовката.
  4. А, и едно последно нещо: проверете дали електрическото ренде, което мислите да купите, има краче за паркиране. То предпазва както рендето, така и заготовката след използване.
  5. За всеки случай е добре да се сменят изтъпените ножове колкото е възможно по-скоро. Вижте във видеото как се прави това.