Ексцентършлайф

  1. Как да постигнем най-добри резултати при шлайфане

    Качеството на шлайфане зависи от различни фактори. Важно е да сменяте навреме износените шкурки, например. А и никога не бихме ви препоръчали използване на една и съща шкурка за дърво и метал. Трябва да вземете под внимание и размера на зърната (номера) на шкурката.
  2. Включвайте ексцентършлайфа, преди шлайфащата основа да се е допряла до заготовката. Направлявайте инструмента успоредно по работната повърхност с въртеливи или ексцентрични движения, а не под ъгъл, за да не оставите набиващи се на очи белези.
  3. Важно е също да не натискате много при шлайфането. Ако натискате по-силно върху шлайфа, резултатът няма да е толкова добър, шкурката ще се износва по-бързо и ненужно ще се уморите.
  4. При това на някои ексцентършлайфове можете да регулирате скоростта. Това е наистина полезно за добри резултати върху различни материали. Преди да започнете, може да изпробвате скоростта на инструмента върху парче отпадъчен материал, за да определите точната скорост за вашата задача.