Построяване на къщичка на дърво

80% of 100%

Ако построите къщичка на дърво в градината си, същевременно можете да научите децата си да обичат природата. Разбира се, ще построите къщичката на дърво с под, който служи и за опорна рамка. Къщичката на дърво има отворена платформа, до която се стига по неподвижни стълби, неподвижна стълба или въжена стълба.

Безопасност
Вашата къщичка на дърво трябва да е със солидна конструкция. Отделете необходимото време, за да сте сигурни в това. Как точно да я построите ще зависи от ситуацията в градината ви, но можете да се ръководите от тези инструкции "стъпка по стъпка". Можете да изберете материалите сред различните видове дърво.

Необходими материали
Дъски, дървени греди, керемиди или гофрирана ламарина за покрива.

 1. Избор на дърво

  Изберете дърво с подходящата структура и се уверете, че дървото е здраво – това е жизнено важно, за да има къщичката солидна и здрава опора. Някои от подходящите дървесни видове са бук, дъб, явор и голяма ела. Дърво със здрав, солиден ствол, здрави клони и дълбоки, силни корени ще бъде добра основа за вашата дървесна къщичка. По дървото не трябва да има никакви следи от болести или паразити, които биха могли да го отслабят. Ако не сте сигурни дали вашето дърво е подходящо, е добре да се посъветвате с експерт. Той (или тя) има знания за опазването на дърветата и третирането на болести и паразити и може да ви помогне да изберете правилното дърво, преди да започнете да строите своята дървесна къщичка.

 2. Проверете дали се нуждаете от разрешение

  Преди да започнете, проверете дали се нуждаете от разрешение, за да построите къщичка на дърво. Ако е необходимо, се свържете с общинския съвет и проверете дали има местни разпоредби, правила или други съображения, които би могло да касаят вашата дървесна къщичка, например ограничения за височина. В някои случаи трябва да подадете заявление за разрешително, преди да построите къщичка на дърво. Възможно е също да има ограничения, ако в градината ви има защитени дървета.

  Добра идея е и първо да говорите със съседите си; това ще ви помогне да избегнете оплаквания впоследствие и да запазите добрите си отношения. Вашата дървесна къщичка може да пречи на гледката от прозорците им или пък да гледа срещу стаите им и да нарушава тяхното лично пространство. Добре е да се свържете и с вашата застрахователна компания, за да се уверите, че застраховката на вашия имот покрива и дървесната къщичка. В противен случай няма да ви бъде изплатено обезщетение за никакви загуби или щети, причинени от дървесната къщичка.

 3. Избор на правилното положение

  След като сте избрали най-подходящото дърво, можете да решите какъв вид дървесна къщичка искате да построите. За стандартна дървесна къщичка 3x3 метра изберете дърво със ствол с диаметър поне 30 см. Можете да изчислите диаметъра, като измерите с рулетка обиколката на ствола на мястото, където искате да построите къщичката. След това разделете измерената стойност на π (3,14), за да изчислите диаметъра. Също така е важно първо да проверите как основата на вашата къщичка ще бъде разположена върху дървото. Измерете внимателно там, където ще трябва да направите изрезите в ствола и клоните. Оставете много свободно място около ствола на дървото. Дебелината на носещите греди ще зависи от конкретната ситуация и размера на платформата.

 4. Закрепване на дървесната къщичка

  Има няколко начина за закрепване на дървесната къщичка. Който и начин да изберете, не забравяйте, че дървото ще се люлее настрани от вятъра. Затова се погрижете дървесната къщичка да не се повреди от това движение. Изберете някой от начините за закрепване на дървесната къщичка:

  1) Завинтена към дървото
  Това означава, че носещите греди на платформата са завинтени неподвижно директно към ствола на дървото. Това е най-разпространеният начин за закрепване на платформата. Но така е най-вероятно да нанесете щети на дървото, въпреки че можете да сведете риска до минимум, като използвате подходящите материали.

  2) "Плаваща"
  Тук дървесната къщичка е окачена на здрави, високи клони с помощта на въже, кабели или вериги. Този начин обаче не е подходящ за всеки вид дърво и не е предназначен за тежки дървесни къщички. Той е идеален, ако например ще имате само платформа без тежки стени.

  3) С носещи пръти
  Носещите пръти са забити в земята близо до дървото и не са закрепени към самото дърво. Трябва да оставите достатъчно място около платформата, така че дървото да може да се люлее свободно на вятъра. Така е най-малко вероятно да нанесете щети на дървото.

 5. Качване в къщичката на дървото

  Преди да започнете да строите своята дървесна къщичка, трябва да решите как ще се качвате в нея. Мислете за безопасността на децата си! Стълбите към къщичката трябва да са здрави и безопасни. Има няколко начина да направите това:

  1) Въжена стълба
  Можете да направите тази стълба от въже и няколко къси стъпала, закрепени едно под друго към въжето, чак до земята. Трябва да свикнете да използвате въжена стълба, която ще се клатушка, докато се катерите по нея.

  2) Неподвижна стълба
  Това е стандартна стълба, която можете да закупите навсякъде. Тя позволява бързо и лесно качване в къщичката на дървото.

  3) Неподвижни стъпала
  Неподвижните стъпала са най-безопасният начин за качване в къщичката. Ако решите да използвате неподвижни стъпала, добра идея е да добавите парапет или перила отстрани за по-голяма безопасност.

 6. Препятствия

  Дали да построите дървесната къщичка около клоните, които са на пътя ви, или е най-добре да ги отрежете? Препятствията могат да окажат влияние върху дизайна на вашата дървесна къщичка. Често е истинско предизвикателство да промените дизайна, за да го съобразите с неправилната форма на дървото. Но когато приключите, ще гледате удовлетворени резултатите от труда си!

 7. На първо място безопасността

  Преди да започнете да строите своята дървесна къщичка, имайте предвид, че най-голямата опасност е рискът от падане. Можете да вземете следните мерки, за да намалите този риск:

  1) Не правете къщичката прекалено високо
  Ако построите къщичката прекалено високо, това може да е опасно за децата ви. Затова не правете платформата по-високо от 1,5 до 2,5 метра.

  2) Направете около платформата предпазна ограда или парапет
  Една предпазна ограда или парапет около платформата ще предпазва децата ви от падане. Предпазната ограда или парапетът около платформата трябва да е с височина 70 до 90 см, с разстояние между вертикалните колчета не повече от 10 до 15 см.

  3) Положете мека настилка на земята
  Можете да настелете под дървесната къщичка меки, естествени материали, например дървени стърготини. Това само по себе си не предпазва от падане, но поне падането ще е на меко!

 8. Точки на закрепване

  Дърво с V-образни клони осигурява много по-стабилна опора за дървесната къщичка, тъй като имате 4 точки на закрепване вместо само 2. Пробийте отвори в 4-те точки на закрепване върху срещуположните клони. Използвайте 10-мм свредло и се погрижете отворите да са хоризонтални и на една и съща височина (A). Ако отворите за закрепване не са добре подравнени, платформата няма да е хоризонтална.

 9. Носещи греди

  Измерете разстоянието между отворите за закрепване от двете страни на клоните на дървото и отбележете това разстояние (A) върху двете носещи греди. Погрижете се това разстояние да е едно и също от лявата и от дясната страна на носещите греди. Като започнете от тази отметка, начертайте линия 5 см отляво и отдясно (обща дължина 10 см) и отбележете краищата на тази линия. Направете същото и в другия край на гредата. Пробийте два 12-мм отвора от двете страни на отбелязаните краища на линията, която начертахте. След това с помощта на прободния трион изрежете отвор с ширина 12 мм между двата пробити отвора. Това е необходимо, за да може дървото да се люлее свободно на вятъра, без да се разцепи стволът му или да се повреди платформата.

 10. Носещи греди (продължение)

  Монтирайте двете носещи греди към дървото на отбелязаната височина, като използвате 4 винта за дърво (винтове за дърво с шестостенна глава) с размер 12 мм и дължина 200 мм. Поставете шайби между винтовете и носещата греда. Повторете това върху другата носеща греда откъм срещуположната страна на ствола на дървото. Погрижете се двете носещи греди да са на еднаква височина и успоредни една на друга. Пробийте предварително отвори в точките на закрепване, за да избегнете разцепване на ствола и клоните на дървото, както и на носещите греди. Ако вашата дървесна къщичка е с относително голямо общо тегло, може да помислите дали да не използвате по-дебели и здрави носещи греди.

 11. Напречни греди

  Монтирайте 4-те напречни греди 50x150 мм на равно разстояние и успоредно една на друга. Закрепете напречните греди с винтове за талашит, дълги 80 мм. След това закрепете 2 греди 50x150 мм в краищата на 4-те напречни греди, като използвате винтове за талашит с дължина 80 мм.

  Забележка: платформата трябва да е под прав ъгъл към 2-те носещи греди, иначе подовите дъски няма да са прави, когато ги поставите по-късно.

 12. Опорни конзоли за греди

  Закрепете платформата към напречните греди с помощта на 8 опорни конзоли за греди. Погрижете се цялата конструкция да е идеално хоризонтална и във всички ъгли гредите да са под прав ъгъл една към друга. Монтирайте 4-те опорни конзоли за греди от двете страни на платформата.

 13. Носещи греди под платформата

  Платформата все още е малко нестабилна, но ще я укрепим с 2 носещи греди 30x100 мм. Тези греди са закрепени с 2 скоби към горната страна на платформата. Закрепете долната страна на носещите греди към клоните на дървото.

  Изрежете горните страни на носещите греди до необходимия размер под ъгъл около 45°, в зависимост от конкретната ви ситуация. Закрепете носещите греди към вътрешната страна на платформата, като отново използвате опорни конзоли за греди. Закрепете една към друга 2-те припокриващи се носещи греди отдолу, като използвате болт M8 с дължина 100 мм или шпилка. Сложете шайби между носещите греди и болтовете.

 14. Монтирайте подовите дъски на дървесната къщичка

  Отбележете къде трябва да направите прорези в дъските на пода, за да паснат добре около ствола и клоните на дървото. Оставете разстояние от около 10 мм между дъските. При нужда използвайте прободния трион, за да направите кръгли отвори, където стволът и клоните ще минават през пода. Закрепете краищата на дъските на пода с поне по 2 винта. За целта използвайте права или бояджийска стълба и зачистете хубаво пода, за да няма трески.

 15. Околна ограда

  Монтирайте високите 80 см колони във всеки ъгъл на платформата, предназначени за оградата. Оформете ъглите на оградата с помощта на 2 дървени летви 60x10 мм. Ако искате, може да използвате и по-дебели летви, но не забравяйте, че за стабилността е важна и общата дължина. Закрепете тези дървени летви на място с винтове през страните. Закрепете парапетите, направени от дървени летви 60x10 мм, върху тези вертикални колове. Отрежете внимателно парапетите до нужната дължина под ъгъл от 45° (за детайлен изглед вж. изнесения кръг на чертежа). След това завинтете парапета на мястото му върху коловете, следвани от вертикалните летви на интервали от около 10 см между тях. Завинтете всички тези вертикални летви с винтове за талашит със скрита глава. Безопасността е приоритет номер 1, особено за (малки) деца!

 16. Неподвижни стъпала

  Изградете здрави и устойчиви стъпала, закрепени към страните на площадката. Безопасният наклон на стълбите за платформа на височина 2,5 метра е с основа на стълбите на 1,35 до 1,80 метра пред горния край. Направете стълбите с колони 50x10 мм и стъпала 50x12 мм. Трябва да изберете ширината и дължината на стълбите според вашата ситуация. Монтирайте стъпалата към колоните на еднакво разстояние едно от друго и отбележете къде ще бъде закрепено всяко стъпало. Можете да завинтите блокчета към вертикалните летви, за да можете след това да завинтите върху тях стъпалата. Или можете да направите прорези във вертикалните летви с дълбочина от 25 или 30 мм, а след това да вмъкнете стъпалата в тези прорези. Отрежете вертикалните летви и стъпалата до точната дължина и ги закрепете на място с лепило и винтове.

 17. Колиба с 3 стени

  Можете да построите дървената къщичка с различни конструкции, например с 3 стени и покрив от гофрирана ламарина. Но можете също да направите покрив просто от лист здрава пластмаса, подпряна на дървени греди, или да опънете малка туристическа палатка на платформата.

 18. А-образната рамка

  Правим дървена къщичка с А-образна рамка с наклон от 60°. Можете да направите тази къщичка със същите вертикални летви, които сте използвали и по-рано. Трябва да нагласите височината и ширината в съответствие с вашата ситуация. Ако един от клоните трябва да мине през покрива, ще трябва да монтирате допълнителна греда с напречна греда.

 19. Направете покрива водонепропусклив

  За да направите покрива на дървената си къщичка 100% водонепроницаем, защипете с телбод дебел найлон към А-образната рамка, преди да закрепите на място керемидите или покривните дъски.

 20. Довършване на дървесната къщичка

  Завинтете първите покривни дъски на място отгоре на А-образната рамка и след това вкарайте другите дъски под тях. Завинтете покривните дъски на място с припокриване. Отрежете предната и задната стена до нужния размер, ако е нужно - с прозорци, и ги завинтете на място към А-образната рамка. Предварително пробийте отвори за винтовете и използвайте винтове със скрита глава, за да получите гладка външност.

 21. СЪВЕТ

  Ако искате да направите дървесната къщичка да е устойчива на атмосферни въздействия или просто да изглежда по-привлекателно, тогава може да помислите не само за използване на лак, но и да нанесете слой тунгово масло (китайско масло за дърво). То е нетоксично и предпазва дървото. Използва се от професионалисти и е едно от най-добрите естествени покрития. Можете също да помислите за боядисване на дървесната къщичка в същата цветова комбинация като къщата си!

Rating

Дайте оценка на тази инструкция 'стъпка по стъпка'.

Построяване на къщичка на дърво

4
4 of 5

1898 общо

 • 5
  1152
 • 4
  283
 • 3
  118
 • 2
  66
 • 1
  279