Монтиране на датчик за дим

78% of 100%

Да се чувствате у дома си значи и да се чувствате в безопасност. Част от това е и датчикът за дим. Ако възникне пожар, се освобождават отровни вещества, като въглероден монооксид, и може да се окажете в затворено помещение, особено през нощта, и да не помиришете или да не забележите нищо. Така че е добре да защитите себе си и семейството си, като монтирате датчици за дим. Това ще ви даде време да угасите пожара или да избягате. 

 1. Как действа един датчик за дим?

  Датчикът за дим издава звуков сигнал, щом бъде открит дим или газ, което значи, че реагира индиректно на пожар. Има и датчици, които реагират на топлина или светлина. За домашни нужди най-разпространеният тип датчици са датчиците за дим.

 2. В случай на аларма

  • • Обадете се на пожарната или на тел. 112.
  • Затворете всички врати и прозорци на стаята, в която е възникнал пожарът.
  • Не отваряйте никакви затворени врати, ако ги усещате горещи.
  • Опитайте се да помогнете на всички да избягат безопасно от източника на пожара.
  • Дръжте мокра кърпа върху устата и носа си. Не вдишвайте дим.
  • Стойте наведени ниско до пода, където температурата е най-ниска и където е най-ниска концентрацията на дим и отровни газове.
   

 3. Неподходящи места за датчиците за дим

  Има места, където е най-добре да не монтирате датчици за дим, защото те може често да издават фалшива аларма:
  • Места, където се образува пара – например в бани или кухни.
  • До вентилационни отвори, отоплителни уреди или радиатори. На такива места въздушната конвекция може да не позволи димът да достигне до датчика за дим.
  • В гаража, където изгорелите газове може да предизвикат фалшива аларма.
  • Близо до лампи. Датчикът за дим лесно може да бъде замърсен от прах вследствие на въздушната конвекция поради топлината от лампата. Един датчик за дим трябва да бъде монтиран поне на 30 см от лампи.

 4. Датчик за дим по маршрута за напускане на сградата

  По маршрутите за напускане на сградата трябва да има монтирани датчици за дим. Така може винаги да сте сигурни кой маршрут да използвате за напускане на сградата. Най-доброто място за монтиране на датчик за дим е на тавана. На практика датчиците за дим се монтират в стаи като дневната, антрето и стълбищната площадка, стълбата на чердака, помощните помещения и работилницата на гаража. Ако къщата ви е на повече от един етаж, добре е да монтирате датчици за дим на всеки етаж. Важно е да чувате алармения сигнал от детекторите на дим в спалните. Ако имате няколко датчика за дим, най-добре е да ги свържете заедно.

 5. Монтиране

  Свалете капака и допрете датчика за дим до тавана.
  Отбележете отворите, които трябва да пробиете на тавана. След това пробийте отвори с нужната дълбочина със свредло за бетон или дърво 6 мм и поставете дюбели в отворите. Ако таванът е направен от кухи плоскости, трябва да използвате специални дюбели. След това завинтете датчика за дим на мястото му. Ако датчикът за дим се захранва от мрежата, трябва да го свържете към мрежовото захранване съгласно указанията. Най-доброто място за монтиране на датчика за дим е в центъра на стаята.

 6. Активиране на датчика за дим

  Поставете акумулаторите в отсека за батерии и поставете капачката. Използвайте тестовия бутон, за да проверите дали датчикът за дим работи. Не забравяйте да сменяте батериите, когато има нужда! Всеки датчик за дим има предупредителен сигнал, когато батериите са почти изтощени.

 7. СЪВЕТ

  Не изхвърляйте използваните батерии на боклука, а ги предавайте в пункт за рециклиране. Или използвайте акумулаторни батерии с добро качество.

Rating

Дайте оценка на тази инструкция 'стъпка по стъпка'.

Монтиране на датчик за дим

3.9
3.9 of 5

151 общо

 • 5
  79
 • 4
  30
 • 3
  14
 • 2
  5
 • 1
  23